fbpx
X
X
Back to the top
X

Regulamin

Regulamin – studio tatuażu Poznań


 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

 • Studio wykonuje wszystkie zabiegi osobom pełnoletnim, lub osobom powyżej 16. roku życia za zgodą rodzica.

 • Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi, wszelkie informacje na temat sterylizacji oraz
  dezynfekcji mogą zostać udostępnione klientowi w studio.

 • Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.

 • Klienci mają bezwzględny zakaz dotykania narzędzi służących do wykonywania tatuażu oraz piercingu, a także
  materiałów pomocniczych. Może to prowadzić do utraty zdrowia.

 • Wyceny tatuażu są indywidualne, ustalane przed rozpoczęciem tatuowania. Cena wybierana jest na podstawie
  wielkości oraz detali projektu, lub na podstawie ilości sesji potrzebnych na wykonanie wzoru. Ilość sesji podana na konsultacji jest orientacyjna i nie wiążąca gdyż może ulec zmianie.

 • Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiście, telefonicznie lub przy pomocy fanpage.
  Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku, koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia
  wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z Akceptacją Regulaminu.

 • Zadatek nie podlega zwrotowi, jeśli:

  • klient rezygnuje z umówionej sesji i nie zostanie ona przeniesiona na inny dzień
  • klient nie stawi się na umówioną datę i godzinę
  • klient nie poinformuje nas odpowiednio wcześniej (na 7 dni przed umówionym terminem) o potrzebie przełożenia terminu W tych
   wypadkach zadatek jest rekompensatą dla tatuatora za czas, który mógł poświęcić innemu klientowi.
 • Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, nie później niż cztery dni przed ustalonym terminem sesji. Nie przybycie
  w wyznaczonym terminie (do 1h) lub brak powiadomienia na 4 dni przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne
  z utratą dokonanej opłaty.

 • Voucher promocyjny 100 i 150zł są to bony zniżkowe do wykorzystania na tatuaż, vouchery nie łączą się oraz nie mogą być wykorzystane na piercing.
 • Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad pielengnacji, które zostaną mu przedstawione w dniu tatuowania.
  Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu się wykonywane są bezpłatnie,
  w ramach wykonania tego tatuażu.

 • Klient jest zobowiązany poinformować o znanych mu alergiach i chrobach. Studio nie ponosi odpowiedzialności
  za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.

 • Studio udziela wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu oraz dysponuje kosmetykami
  szczególnie do tego celu przeznaczonymi.

 • Studio umożliwia bezpłatne konsultacje celem omówienia ewentualnego projektu, odpowiedzi na nurtujące klienta
  pytania dotyczące wykonania tatuażu.

 • Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny, co wiąże się ze zwrotem
  zadatku.

 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie występującą migrację kolczyków, komplikacje wynikające
  z zahaczenia kolczyka lub zaniedbania związane z pielęgnacją i higieną rany.

 • Studio zapewnia sterylność używanych przy przekłuciu kolczyków.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *